۵۰۰ هزار پوند برای یکی از دست‌نویس‌های هری پاتر
On ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 
۵۰۰ هزار پوند برای یکی از دست‌نویس‌های هری پاتر
تنها یکی از هفت نسخه دست‌نویس سری داستان‌های هری پاتر به قلم جی‌کی رولینگ به مبلغ ۵۰۰ هزار پوند به حراجی گذاشته می‌شود.
نسخه‌ای دست‌نویس از مجموعه داستان «بیدل شاعر» جی‌کی رولینگ نویسنده «هری پاتر» که اولین بار برای ناشری که این داستان را برای انتشار پذیرفته بود برای حراج ۵۰۰ هزار پوند قیمت‌گذاری شد.
تنها یکی از هفت نسخه دست‌نویس سری داستان‌های هری پاتر به قلم جی‌کی رولینگ به مبلغ ۵۰۰ هزار پوند در حراجی گذاشته می‌شود.
خانم رولینگ ۶ نسخه از این داستان‌ها را در دنیای هری پاتر نوشته بود و آنها را نزدیک‌ترین داستان‌ها به کتاب‌های هری پاتر عنوان کرده بود. نسخه هفتم که آن را برای جمع‌آوری پول خیریه نوشته بود در سال ۲۰۰۷ در حراجی ساتبیز به مبلغ ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار دلار به فروش رسید.
قصه‌های «بیدل شاعر» نقشی مهم در داستان «هری پاتر» و سری نهایی فانتزی آثار خانم رولینگ ایفا می‌کند. 
hary ۵۰۰ هزار پوند برای یکی از دست‌نویس‌های هری پاتر ۵۰۰ هزار پوند برای یکی از دست‌نویس‌های هری پاتر hary

جواب دادن