سخن بزرگان
No image فیودور داستایفسکی
On ۰۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

هر چقدر یک انسان بدبخت تر باشد ، یا هر چقدر یک ملت فقیرتر و ...

No image مولانا
On ۰۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

گر ندارے دانش ترڪیب رنگ بین گلها زشت یا زیبا مڪن خوب دیدن شرط انسان ...

گردن داروغه را زدم!
On ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

از تيمورلنگ سوال کردند كه: چگونه امنيتی در كشور پهناور خود ايجاد نمودی كه وقتی ...

No image فریدریش هگل
On ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

فریدریش هگل : تاریخ به ما می‌آموزد که بشر هرگز از تاریخ چیزی نیاموخته است. ...

پائولو کوئیلو
On ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

"مهربانی" مهمترین اصل "انسانیت" است اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی من هنوز روی ...

نجات سرباز رایان
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

فرمانده: برید جلو خدا با ماست سرباز: اگر خدا با ماست پس کی با اوناست ...

پائولو کوئلیو
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

اینکه مغرورید، اصلا اشکالی ندارد!!! اینکه فکر میکنید فقط خودتون غرور دارید، بده... پائولو کوئلیو ...

آلبر کامو
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی بینم که آن را به ...

دیتر هالروردن
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

از آدمهای مذهبی(نما!) بترسید! آنان به درجه ای رسیده اند که مطمئن هستند، هر کاری ...

توماس ادیسون
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

بحث و جدل کردن با کسی که به جای تعقل و خردگرایی ، تقلید کورکورانه ...