Tag: حميدرضا آتش‌برآب
No image داستان هفت‌نفري كه به دار آويخته شدند
On ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

داستان هفت‌نفري كه به دار آويخته شدند درد، اين نبود كه مرگ رؤيت مي‌شد مشكل ...